Nowa Okolica Poetów

„Nowa Okolica Poetów” – czasopismo literackie, jedno z ważniejszych pism literackich powstałych po 1989 r. w Polsce wychodzące jako kwartalnik lub nieregularnik, założone w 1998 przez rzeszowskich poetów: Stanisława Dłuskiego, Jacka Napiórkowskiego, Rafała Rżanego, Grzegorza Kociubę i Mariusza Kalandyka, wywodzących się ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, przy wsparciu redakcji przez znanego i cenionego poetę, eseistę, redaktora, Krzysztofa Karaska.

Redaktorem naczelnym i autorem programu pisma był początkowo Stanisław Dłuski, a od 2006 jest Jacek Napiórkowski. Od początku pismo hołdowało klasycznemu spojrzeniu na literaturę oraz na wielokulturowy dialog zarówno  wewnątrz tradycji „galicyjskiej”, jak i szerzej, śródziemnomorskiej i okołoamerykańskiej.

Dlatego oprócz obficie prezentowanej polskiej literatury pismo przynosi niemal w każdym numerze blok literatury innego kraju, np. włoskiej (stała współpraca  translatorska ze znakomitym tłumaczem, dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie Jarosławem Mikołajewskim), amerykańskiej (stała współpraca translatorska z Januszem Zalewskim z USA), niemieckiej, szwedzkiej, szwajcarskiej (np. we współpracy z PRO HELVETIA).

Do stałych współpracowników w zakresie przekładów oprócz wspomnianych należą wybitni tłumacze, m.in. Krystyna Rodowska, Andrzej Lam oraz najzdolniejsi tłumacze młodszej generacji, m.in. Joanna Wajs, Lidia Sujczyńska.

Pismo jest otwarte również na poszukujące prądy myślowe i artystyczne. Zawsze jednak kryterium decydującym o wyborze prezentowanych autorów jest ciekawie, oryginalnie, twórczo ukazane doświadczenie jednostki walczącej we współczesnym świecie o wartości bliskie egzystencjalnej prawdzie istnienia.

Na początku XXI stulecia do redakcji pisma dołączył na krótko Józef Kurylak, ostatecznie zostając jego bliskim i mającym duży wpływ na jego kształt współpracownikiem, a także w ostatnich latach Roman Madejowski, Roman Misiewicz, Wiesław Setlak oraz Dariusz Pado.

Spośród polskich autorów na łamach pisma prezentowane są utwory zarówno nestorów życia literackiego w Polsce (Julia Hartwig, Ryszard Kapuściński, Krzysztof Karasek, Marian Grześczak, Jerzy Górzański, Jarosław Markiewicz, Józef Kurylak, Adriana Szymańska, Janusz Szuber, Bohdan Zadura, Krzysztof Lisowski, Wacław Holewiński, Jerzy Plutowicz), jak i autorów średniego pokolenia z uznanym dorobkiem (m.in. Jarosław Mikołajewski, Ewa Sonnenberg, Maciej Mielecki, Krzysztof Siwczyk, M.K.E. Baczewski, Jacek Podsiadło, Jacek Gutorow, Radosław Kobierski, Kamil Sipowicz, Adam Wiedemann) oraz wielu innych poetów, prozaików, eseistów, felietonistów.

Od wielu lat stałym elementem pisma jest Galeria Okolicy i inne wewnętrzne prezentacje malarstwa, rzeźby i fotografii z kraju i z zagranicy. Publikowane były m.in. prace Adama Myjaka, Janusza Pastwy, Izabeli Jagiełło, Jana Michalaka, Jerzego Czuraja, Dominika Jasińskiego, Sylwii Tulik, Grażyny Niezgody, Stanley’a Twardowicza i innych.

Pismo od 6 lat przyznaje nagrodę literacką Nowej Okolicy Poetów. Jest nią, oprócz kwoty pieniężnej, statuetka autorstwa krośnieńskiego rzeźbiarza Macieja Syrka.

Dotychczasowi laureaci nagród to: Jarosław Mikołajewski, Wojciech Kass, Wiesław Kulikowski, M.K.E. Baczewski, Krzysztof Kuczkowski, Jacek Gutorow.

Pismo przez 11 lat swojego istnienia było finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Urząd Marszałkowski, Wojewodę Podkarpackiego, lokalnych mecenasów kultury.

Początkowo wydawcą pisma było Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka, a obecnie Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu Jerzego Fąfary.

Pismo posiada też własną Bibliotekę, w ramach której swoje książki wydawali  jego redaktorzy, jak również m.in. prof. Józef Nowakowski, Krzysztof Karasek, Kamil Sipowicz.

Pismo można nabyć w sieci EMPiK i dużych księgarniach.

Przykładowe egzemplarze

Nie znaleziono żadnych pozycji

Aktualności

Konkursy Targowe rozstrzygnięte! 29.10.2018Zapraszamy na "Święto ulicy Pańskiej" w Rzeszowie, 3 maja 2018 roku 27.04.2018Świąteczne Targi Książki 16.11.2017Targowe konkursy "Słowem Malowane" i "Targowość" rozstrzygnięte! 30.10.2017Konkursy "Słowem malowane" i "Targowość" 26.10.2017