Strona główna > KSIĘGARNIA > Nowa Okolica Poetów > Nowa Okolica Poetów 36

Nowa Okolica Poetów 36

Dostępność: Nakład wyczerpany
Cena: 15 zł

O książce:

Wracamy po przerwie, w nowej odsłonie, którą, mamy nadzieję, zaakceptują czytelnicy NOP. Zmienił się skład redakcji, współredagują go teraz, oprócz dotychczasowych redakto­rów, Grażyna Niezgoda – artystka fotograf z Przemyśla, od wielu lat związana z NOP, autorka niezwykłych portretów pisarzy, jak również fotografii artystycznej, które będzie­my prezentować w nowym dziale pisma Pole Niezgody, Sylwia Tulik, malarka i artystka plastyk, od lat wspierająca nas swoim ta­lentem, Jerzy Fąfara, rzeszowski prozaik i poeta, również wydawca pisma.

Zmieniliśmy format, objętość i layout. Świadomie rezygnujemy z rozbudowanego działu recenzji, mając na względzie powta­rzalność ich autorów w wielu pismach lite­rackich, co niestety nasuwa przypuszczenie, że teksty te pisane są przy wykorzystaniu klisz językowych, obciążone swoistym żargonem oddalają się od czytelnika nie zajmującego się literaturą zawodowo. Zależy nam bardziej na prezentacji twórczości, rozmowie z autorem, intertekstualności, zaskoczeniu, stawianiu py­tań, a nie udzielaniu odpowiedzi. Zakładamy, że nasi Czytelnicy nie potrzebują być prowa­dzeni za rękę, wybierają wolność poszukiwań i satysfakcję z indywidualnych odkryć.

W ciągu roku będziemy zwracać uwagę na dwadzieścia książek, często tych pozo­stających poza centrum obiegu, a zasługu­jących na uwagę i uznanie. W tym numerze polecamy m.in. niezwykłą książkę Witolda Wirpszy Traktat skłamany wydaną przez Instytut w Mikołowie w 2010 r. Na rynku nowości muzycznych byłaby to już staroć, w literaturze 2 lata to ułamek sekundy... oraz Rzymską komedię Jarosława Mikołajew­skiego wydaną przez Wydawnictwo Agora pod koniec 2011 r. zapierającą dech wędrów­kę poety krok w krok z Dantem po Włoszech dawnych i obecnych.

W najbliższych kilku latach zaprezentujemy obszerny blok przekładów Janusza Zalew­skiego przenoszącego na grunt polszczyzny literackie dokonania poetów i akolitów Beat Generation. W większości będą to materiały niepublikowane dotąd w Polsce.

Podpisujemy się pod doskonałym, wizyj­nym wierszem Krzysztofa Karaska, który otwiera ten numer, postulującym impulsyw­ność wiersza, bezkompromisowość, nieule­ganie modom, wierność ukrytemu, rwącemu nurtowi Poezji. Poeta to ten, który – używając autotelicznego określenia Krzysztofa Karaska – musi ciężko pracować na własną niepopu­larność…

Jacek Napiórkowski

 

Krzysztof Karasek Wiersz współczesny

Żadne „tematy”. Same impulsy.
Żadnej ciągłości. Zdanie bez zaczepienia
w składni (zaczepienie w transcendencie).
Żadnych umizgów do czytelnika.
Zdanie przeciw zdaniu.

Żadnych „smutków”, nastrojów, itp.,
każda kultura omówiła to już dokładnie
i oceniła,
nie wszyscy możemy wszystko.
Człowiek broni błędów, które kocha,
gadatliwość lekarza to nowa choroba.

Jednak, pod spodem, rwący nurt,
gwałtowny, spieniony, ciemny.
To nie wyschło, to istnieje, jest.
Nie zostało zakwestionowane
mimo prób dekonstrukcji i gwałtu na składni.

Wiersz ku Niczemu. Wiersz z niczego
w Nic. Bez przyszłości,
bez nadziei (wielu umarło od tego z głodu). Kamień
z dna rzeki, ona kiedyś wyschnie.
Ale kamień zostanie.

 
 

SPIS TREŚCI

Krzysztof Karasek, Wiersz współczesny … 3

INNE SPOJRZENIE

Z Kamilem Sipowiczem rozmawia Jacek Napiórkowski … 5
Kamil Sipowicz, Wiersze … 10

POEZJA

Andrzej Wasilewicz, Wiersze … 18
Jacek Bierut, Wiersze … 74
Ewa Włodarska-Lorek, Wiersze … 78

POECI BEAT GENERATION

Janusz Zalewski, Zdarzenia nad Zatoką San Francisco (9) … 22
Allen Ginsberg, Wiersze … 29
Allen Ginsberg, Uwagi o młodych poetach … 33
Allen Ginsberg, List do Johna Allena Ryana … 35
Frank Cebulski, Allen Ginsberg i Kenneth Rexroth: wyrzutnia a nowoczesna struktura w poezji … 36
Charles Bukowski, Recenzja tomiku Allena Ginsberga „Empty Mirror: Early Poems” … 42
Eileen Myles, Powtórka z Allena … 45
Judith Malina, Nie ma Allena – z Włoch … 50

PROZA

Jerzy J. Fąfara, Pomruk, cz. II … 52
Roman Madejowski, Powiem jej, nie ma sprawy … 64
Anna Nagorna, felieton literacki Jajko … 76

KRÓTKO O KSIĄŻKACH

GALERIA NOP

Z Jadwigą Sawicką rozmawia Grażyna Niezgoda … 80

 

 

Pismo dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Parametry:

 Oprawa: miękka
 Strony: 84
 Format: A4
« wstecz

Koszyk

Aktualnie koszyk jest pusty