Strona główna > Autorzy > Zdzisław Paszyński

Zdzisław Paszyński

Zdzisław Paszyński urodził się w Murnau koło Monachium w Alpach Bawarskich w Niemczech. Wychował się i pracuje w Polsce. Aktualnie mieszka w Jarosławiu. Dyplom ukończenia wyższych studiów i tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykonuje zawód adwokata w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu, poprzednio w Przeworsku i w Zespole Adwokackim w Przeworsku. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.
Praktykę dziennikarską odbył w redakcji pism młodzieżowych. Był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego od roku 1957, jako zuch w zastępie Marii Popek, później Marii Kosińskiej, przybocznym i drużynowym w Harcerskiej drużynie przy Szkole Podstawowej im. Piotra Skargi w Jarosławiu. Ukończył kurs drużynowych drużyn starszohacerskich w 1963 roku w Sanoku i w 1971 kurs instruktorów ZHP w Centralnej Szkole Instruktorskiej w Warszawie, przez pewien czas jako instruktor w KH ZHP w Jarosławiu prowadził w lokalnym radiowęźle jarosławskim harcerskie audycje radiowe. Współpracował z „Życiem Przemyskim”, z harcerskim tygodnikiem „Motywy”, „Głosem Jarosławia”. Twórca i redaktor naczelny „Kuriera Jarosławskiego”.
Jako dziennikarz współpracował przez kilka lat z „Gazetą Jarosławską”, zajmując się problematyką prawną. W pracy dziennikarskiej zajmował się również problematyką społeczno-historyczną regionu. Obecnie współpracuje z miesięcznikiem „W Cieniu Kolegiaty”.
Publikacje: „Poezja Ojca Jakuba” (2003), „Ojciec Ubogich i Sierót” (2007), „Epitafia Związku Harcerstwa Polskiego im. Czesławy "Baśki" Puzon w Jarosławiu poległych podczas II wojny światowej w latach 1939–1945” (2009).
Inicjator utworzenia na terenie Jarosławia Spółdzielczego Biura Turystycznego „TURYSTA" w 1976 roku, Oddziału Wschodniego Banku Cukrownictwa „WBC", a także kilku fundacji i stowarzyszeń na terenie Jarosławia.
Życiowe motto: „Każdy człowiek do końca życia ma szansę, by zmienić się na lepsze”.

wstecz

Książki autora

Epitafia Harcerzy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Czesławy
Zdzisław Paszyński „Epitafia Harcerzy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu poległych podczas II wojny światowej w latach 1939-1945" to publikacja, w której autor...
Dostępność: Na zamówienie
Cena: 0 zł
Więcej 

Autorzy